CryoSave
Съхранете стволови клетки днес, мислейки за
От 2000 г. насам,
CryoSave съхранява биологични проби
на семейства от целия свят.
Ние сме най-голямата
семейна банка
за стволови клетки
в Европа.
През 2008 г., първи в света въведохме съхранението на мезенхимни стволови клетки от умбиликална тъкан. През 2012 г. съхранихме 200 000-ната проба.
6
собствени лаборатории
собствени лаборатории
Собствен научно-развоен отдел
Собствен
научно-развоен отдел
При нас работят специалисти с изключително висока квалификация. Това гарантира, че Вашата проба е в сигурни ръце. Ние не само спазваме стандартите, но сами ги създаваме и развиваме!
Към днешна дата CryoSave има
320 000+ съхранени проби в цял свят!

Защо да съхраним

Раждането е единствената възможност в живота!

 • Те са уникални Стволовите клетки от пъпна връв се вземат в момента, в който пъпната връв свързваща майката и детето се прерязва.
 • Те са „млади” Само на 9-месечна възраст, те не могат да бъдат повлияни от процесите на стареене, делят се по-бързо и са по-жизнени в сравнение със зрелите стволови клетки.
 • Те са „чисти” Запазени в утробата на майката, по-малко вероятно е да са заразени или засегнати от болестите, вирусите и инфекциите на околния свят.
 • Те са „по-наивни” Съществуващият риск от усложнения при алогенните трансплантации е значително по-слаб в сравнение с трансплантации със зрели стволови клетки.

Продукти

Открий удивителното в сигурността за бъдещето!

CryoCord
Съхраняване на стволови клетки от остатъчна кръв
Съхраняване на стволови клетки от остатъчна кръв и тъкан на пъпна връв
CryoCord+
 • Съхранение на остатъчна кръв и тъкан от пъпна връв (при CryoCord+)
 • Предоставяне на кит (комплект) за пробовзимане
 • Незабавна обработка
 • Съхранение в ултрамодерна лаборатория в Женева, Швейцария
 • Криозамразяване при температура под ниска -170°C
 • Уникален номер за обозначаване на пробата
 • До 25-годишно съхранение

Промоции

Съхранение на стволови клетки с мисъл към бъдещето!

Разсрочено плащане
Разсрочено плащане
Свържете се с нашите консултанти в София, Пловдив или Варна и се запознайте с гъвкавите възможности за плащане.
50% отстъпка от цената за вземане и съхранение на стволови клетки от едното дете!
50% отстъпка от цената за вземане и съхранение на стволови клетки от едното дете!
Ще улесним семействата, очакващи близнаци! 50% от основната цена на услугата за едното дете ще бъде поета от нас!
Добре дошли отново!
Добре дошли отново!
Отстъпка от 500 лв. за повторен клиент.

Нашите консултанти

Нашите консултанти Ви очакват целогодишно на училищата за родители в страната!

Контакти

Пишете ни:
infocryosavebg@gmail.com
Обадете ни се:
0885 654 613
Следвайте CryoSave:
София
Бул. Е. И. Тотлебен No 85-87

Уважаеми клиенти на „ТБКЦБ“ЕАД (Cryo-Save България),

През месец юни 2020 г., регистрираната в Швейцария CSG-BIO S.A. използва Вашите лични данни нерегламентирано, за да разпрати информация до Вас и до всички клиенти на Cryo-Save AG със седалище в Пфефикон, Швейцария (“Cryo-Save AG”), която се намира в процес на ликвидация. Разпратената информация е свързана с настоящ съдебен спор между Cryo-Save Arabia FZ-LLC със седалище в Дубай, ОАЕ („CS Arabia”) и полската PBKM S.A. („PBKM FamiCord”). Ние не знаем, как CSG BIO и CS Arabia (и двете дружества принадлежат към групата Myrisoph Capital inc.) са се сдобили с Вашите лични данни, но ще предприемем всички нужни действия, за да разберем това и да опазим Вашите права.

Бихме искали да изкажем своето дълбоко възмущение и съжалението си за причиненото безпокойство. Нашият категоричен съвет е, в бъдеще да игнорирате съобщенията от CS Arabia/CSG BIO/Myrisoph. Също така, не Ви съветваме да предприемате преместване на индивидуални единици биологичен материал. От гледна точка на евентуалната използваемост това е безпредметно, а в същото време крие съществен риск от погиване на стволовите клетки, несравним с риска, който е бил поет при контролираното преместване на целите Дюарови съдове (крио-контейнери), през пролетта на 2019 г.

  Разпространената от CSG BIO/CS Arabia информация не представя пълната картина на ситуацията към настоящия момент. Следва още веднъж да подчертаем, че:

 1. вашите проби биват съхранявани надлежно във Варшава, в съответствие със споразумението за резервно съхранение между PBKM FamiCord и Cryo-Save AG;
 2. прехвърлянето на пробите в лабораторията на PBKM FamiCord стана наложително, поради тежката финансова ситуация, в която се намираше Cryo-Save AG, която обяви банкрут през септември 2019 г.;
 3. Швейцарската служба по несъстоятелност посочва PBKM FamiCord като лице за информация, за клиентите на Cryo-Save AG (виж: https://www.notariat-hoefe.ch/Dienstleistungen/Cryo-Save-AG).

  Що се отнася до българските клиенти на бившата Cryo-Save и нейния местен клон („ТБКЦБ“ ЕАД), бихме искали да заявим следното:

 1. Договорите на всички български клиенти на Cryo-Save/“ТБКЦБ“ЕАД остават в сила и биват изпълнявани. Предвид липсата на волеизявление относно бъдещето на „ТБКЦБ“ЕАД от страна на собственика ESPERITE N.V., както и предвид текущата ликвидация на Cryo-Save AG, е възможно, в бъдеще да се наложи сключване на нов договор, който да гарантира по-нататъшното съхранение на пробите.
 2. Доколкото понастоящем биологичните материали (кръв и/или тъкан от пъпна връв) се съхраняват от PBKM FamiCord, то това съхранение бива контролирано от здравните власти в съответните европейски държави.
 3. В случай, че имате въпроси или при нужда от отпускане на проба за лечение (стволово-клетъчна трансплантация), можете да се обърнете за съдействие директно към PBKM/Famicord Group, чрез имейл, на biuro@pbkm.pl или по телефона, на +482 2 4364050. Можете да намерите полезна информация и на https://famicordcryobank.ch/home .
 4. Наличие или отсъствие на т.нар. „сертификати“: Стертификатът (декларацията) за съхранение НЕ Е нормативно изискуем документ според Европейските директиви за тъканите и клетките (European Cells and Tissues Directives/EUTCD) и според националните законодателства на България, Швейцария, Полша и Португалия. По тази причина, ако такъв тип документ бива издаван от съответната лаборатория, НЯМА стандартни изисквания към вида, съдържащите се в документа атрибути и начина на предоставяне на този тип документ (напр. „в оригинал, с мокър печат“ или в електронен вид). В общия случай, сертификатите съдържат имената на донора (детето), датата на пробовзимане (съвпада с датата на раждане на детето), различни по вид и обем биологични параметри на замразения материал (напр. общ брой клетки с ядро, оценка за броя на CD34+ клетките, оценка на жизнеспособността в % и пр.), индивидуалния клиентски код, с или без добавката на единния европейски код (SEC). Сертификатът (декларацията) би следвало да бъде издаван само и единствено от лабораторията, която е обработила и замразила биологичния материал и не е нищо друго, освен вид удостоверение, че въпросният биологичен материал е бил обработен, изследван, замразен и отговаря на определени минимални и стандартизирани изисквания за качество и безопасност. „ТБКЦБ“ ЕАД не може и никога не е издавало сертификати, тъй като няма собствена лаборатория, съответно не обработва и не замразява на място биологичните материали. Към момента, със сертификати разполагат всички клиенти, чиито проби са били обработени и замразени от лабораториите на Cryo-Save в Холандия, Белгия и по-късно в Швейцария, до края на 2017 г., както и някои клиенти от първите месеци на 2018 г. Със сертификати (в случая „декларации“) разполагат и последните клиенти, чиито проби бяха надлежно обработени, изследвани и замразени от Biosckin S.A. в Португалия. От друга страна, сертификати липсват за клиентите, чиито проби са били обработени и замразени от лабораторията на Cryo-Save в Женева, в периода от началото на 2018 г, до началото на месец юни 2019 г., когато без предупреждение, основният акционер и главен изпълнителен директор на Esperite N.V., г-н Фредерик Амар закри лабораторията в Женева (именно това наложи изпращане на последните проби в Biosckin S.A.). Към настоящия момент, не би следвало PBKM/Famicord да издава сертификати, тъй като не е обработила и замразила единиците кръв и тъкан от пъпна връв, а само ги съхранява. В случай, че PBKM/Famicord все пак реши да издаде такива сертификати, то в последните следва изрично да се посочи, че отразяват само съхранението, но не и обработката, изследването и криоконсервацията. Липсата на сертификат в никакъв случай не води до неизползваемост или до невъзможност клиентът да упражни правата си върху пробата. Отпускането на подобна проба за лечение се прави по съответна „процедура за отпускане при наличие на несъответствие“ и според конкретния случай е ангажимент или на тъканната банка, която отпуска пробата, или на лечебното заведение, което приема пробата. В случай, че „ТБКЦБ“ЕАД или негов правоприемник постигне споразумение за съвместна дейност с PBKM/Famicord (за което се работи в момента), Ви уверяваме, че ще бъдат предприети съответните действия за преодоляване на проблема със сертификатите за българските клиенти. Към момента практически няма такава възможност.
 5. Всички клиенти, които имат непокрити задължения по договора си с „ТБКЦБ“ЕАД (Cryo-Save България) следва да извършат плащанията незабавно. В противен случай и съгласно условията на договора, ще бъдем принудени да си търсим правата по съдебен ред, както и да прекратим едностранно договора и да предприемем мерки за унищожаване на пробите. В тази връзка, бихме желали да ви информираме за следните обстоятелства: • Българският клон на бившата Cryo-Save („ТБКЦБ“ЕАД) не е обявяван в несъстоятелност. За разлика от клоновете в другите държави, той никога не е бил собственост на обявената във фалит Cryo-Save AG (Швейцария), а е собственост на „шапката“ - Esperite N.V., с настоящ адрес: 35-37 Rue Louis Guérin, 69100 Villeurbanne, France, телефон за връзка: +33 4 20 10 6220, Email: ir@esperitegroup.com.
 6. Въпреки, че към момента няма директен договор между „ТБКЦБ“ЕАД и PBKM/Famicord, „ТБКЦБ“ ЕАД се намира в постоянен контакт с последната и преговаря за формализиране на сътрудничеството по обслужване на българските клиенти, чиито проби се съхраняват от PBKM/Famicord.
 7. Повече информация, относно прехвърлянето на пробите можете да намерите на: https://famicordcryobank.ch/contact-for-clients-with-samples-from-backup-agreement/basic-info.